Visie schoolplein

Visie buitenruimte en schoolplein
Voor het vernieuwen van het schoolplein willen we een nieuwe buitenruimte creëren voor de kinderen. Daarbij kijken we naar de volgende gebieden:

Ontwikkeling
De buitenruimte rond de school moet bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij letten we op de 5 ontwikkelingsgebieden: Motorisch, Cognitief, Constructief, Sociaal en Creatief. In een goede speelomgeving speelt een kind op de top van zijn kunnen. Het wordt uitgedaagd zijn eigen grenzen op te zoeken en die te verleggen. Spelen is de leukste vorm van leren.

Opladen
In de pauze kunnen kinderen zich ontladen maar moeten ze ook weer opladen. Er moet dus ruimte zijn om te bewegen en te rennen maar en moet ook een plek zijn voor rust en ontmoeting.

Ruimte voor iedereen
Het doel is om de beschikbare ruimte zo in te delen dat er ruimte is voor alle kinderen. Hierbij is de wens dat de strakke regulering voor een groot deel kan worden los gelaten. Het is belangrijk dat verschillende spel vormen niet in conflict komen met elkaar. Zo moet bijvoorbeeld voetbal en rustig spel van elkaar worden gescheiden.

Ontdekken
Het schoolplein is meer dan alleen een plein van beton met daarop een paar speeltoestellen. Er moet ruimte zijn voor natuur en het ontdekken daarvan. Dit kan gekoppeld worden aan educatie.

Beheersbaar en duurzaam
Het doel is om een duurzame omgeving te creëren die (met eenvoudig onderhoud) bestendig is voor een periode van 10 tot 15 jaar. Dit betekent dat de (natuurlijke) elementen bestand moeten zijn tegen intensief gebruik. 
Daarnaast moet de omgeving tijdens de pauze goed zijn te overzien door de pleinwachten. De ruimte, die toegankelijk is na schooltijd, moet niet uitnodigend zijn voor (hang)jongeren en, tot zekere hoogte, ‘hufterproof’ zijn.
Het nieuwe schoolplein is het resultaat van een zorgvuldige afweging tussen de wensen, de eisen, het budget en de beschikbare ruimte. In dit proces moet het kind centraal staan. Het doel is immers om voor hun de ideale buitenruimte te creëren.