Tussenschoolse opvang

Onze school heeft gekozen voor een TSO systeem waarin geschoolde ouders eten met de kinderen en toezicht houden op het plein. Het streven is om zo veel mogelijk kinderen op school te laten blijven tussen de middag, zodat de TSO gedragen wordt door zoveel mogelijk ouders. Hierdoor kunnen de kosten laag blijven. De kinderen hebben een uur middagpauze. Ze eten een half uur en ze spelen een half uur. TSO-ers eten met de kinderen en houden toezicht op het plein. Zij krijgen daarvoor een vergoeding. Ouders hebben uiteraard de keuze of zij hun kinderen voor de TSO willen opgeven.

Van elk kind apart moet een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Stilzwijgend wordt dit elk jaar verlengd. Voor vragen of aanmelding als TSO-ouder kunt u zich richten tot de TSO-coördinator: tso.smaragd@florion.nl