Startweken Kanjertraining op school

Startweken Kanjertraining op school

12-09-2018

Op school wordt er in de eerste weken van het jaar gewerkt met de Startweken van de Kanjertraining.

De eerste weken zijn alle groepen begonnen met de startweek van de Kanjertraining.

De startweek bevat een aantal basiselementen van de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament wordt neergelegd om het vervolg van de lessen op voort te bouwen. Kanjertraining is onder andere gericht op samenwerking tussen ouders en school en daarom willen we u als ouder zoveel mogelijk informeren over wat er op de verschillende momenten aan de orde is bij de Kanjerlessen op school.

Onderdelen van de startweek:
• De Smileyposter wordt met de kinderen besproken aan de hand van stellingen. Alle kinderen kunnen aangeven hoe ze zich willen gedragen het komende schooljaar. De poster krijgt een plek in de klas/ school zodat de kinderen ook herinnerd kunnen worden aan die goede wil.

• Er wordt een oefening gedaan die “motor en benzinepomp” heet. De kinderen leren dat ze onderdeel zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het groepsproces door geen aandacht te geven aan storend gedrag.

• De kinderen leren de betekenis van de dierfiguren en/of de petten. En kunnen in verschillende situaties de petten uitspelen en herkennen.

De onderdelen uit de startweek zullen terugkomen in de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen maar ook tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we de ‘Kanjertaal’.
Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping komen op de verschillende onderdelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de kanjercoördinator, Henriëtte Visscher. 

Ga terug