Fondswerving schoolplein

Er ligt een prachtig plan voor het nieuwe schoolplein. Dat gaat wel wat kosten. De school heeft daarvoor een bedrag gereserveerd. Er is veel meer nodig om alle plannen te kunnen realiseren. Met de Obstacle Run en daarbij de fantastische opbrengst is een mooie start gemaakt met de fondswerving voor het nieuwe schoolterrein! Hoe gaan we verder?

We zoeken ook bedrijven en instellingen die de vernieuwing van het schoolplein willen sponsoren. Daar is een speciale brochure voor samengesteld, die kunt u hier downloaden door op de afbeelding te klikken:Er is een totaal bedrag nodig van € 78.790,00.

Huidige stand van budget:
- € 59.551,00


Inkomsten:

- € 630,00 verkoop kerststollen
- € 15.000,00 Uit de schoolbegroting Smaragd
- € 12.530,00 Obstacle-run door kinderen van school
- € 345,00 Flessenactie

Door inzet ouders d.m.v. zelfwerkzaamheid hopen we te besparen op de uitgaven:
- € 10.000,00

Er zijn sponsoren die hebben bijgedragen. met daarvoor onze hartelijke dank!
We noemen:
- € 100 Pluk Hovenier
- € 2200 Kleedjesmarkt
- € 1770 Renault Garage Oving
- € 345,00 flessenactie
- € 250,00 van Frog (partner in energie en duurzaamheid)
- € 250,00 van Natuur Milieu Overijssel
- € 5670,00 van 'vrienden van Smaragd'
- € 5306,00 van Hervormd Weeshuis; voor de waterspeelplaats
- € 200,00 van firma Boels; gereduceerd tarief voor graafmachine)
- € 1000,00 van firma Stetix te Utrecht/Houten
- € 1500,00 van firma Van der Kamp te Zwolle
- € 1500,00 van firma Engie te Zwolle
- € 1000,00 van CKO De Herberg; samenwerkingspartner kinderopvang