Afronding schoolplein-project

Verantwoording Schoolplein-project

Afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan een natuurlijk schoolplein. Met een groot feest is het plein in het voorjaar al geopend door de burgemeester. De kinderen maken er met veel plezier gebruik van. Nogmaals dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen, in het bijzonder de commissieleden die alle werkzaamheden hebben georganiseerd.

Het plein heeft veel inspanning gekost en ook financiële middelen. We vinden het dan ook belangrijk om inzicht te geven hoe deze fondsen zijn gebruikt. In onderstaand overzicht valt op dat er met het begrote bedrag goed is gehandeld. Bovendien hebben ouders en sponsoren ruim bijgedragen.

Er was € 71.425,00 begroot met een bedrag er bovenop van 10% voor onvoorziene zaken. Door zelfwerkzaamheid is er veel bespaard. Ook de catering zoals door ouders gemaakte soepen op de werkdagen heeft het goed gedaan.

Er ligt een nieuwe uitdaging bij onderhouden van het schoolplein. Afgelopen zomer is het enorm warm en droog geweest. De beplanting heeft daar helaas behoorlijk onder geleden. Er zal een onderhoudsplan gemaakt worden om dat in de toekomst te voorkomen. Ook worden de toestellen regelmatig bekeken op veiligheid. Één keer per jaar worden de toestellen helemaal gecontroleerd. Er wordt door de kinderen intensief gebruik van gemaakt!