Tussenschoolse opvang (TSO)

Onze school is gekozen voor een TSO systeem waarin betaalde, geschoolde ouders eten met de kinderen en toezicht houden op het plein. Het streven is om zo veel mogelijk kinderen op school te laten blijven tussen de middag zodat de TSO gedragen wordt door zoveel mogelijk ouders. Hierdoor kunnen de kosten laag blijven.

De TSO-regeling:

  • De kinderen hebben een uur middagpauze. Ze eten een half uur en ze spelen een half uur.
  • TSO-ers eten met de kinderen en houden toezicht op het plein. Zij krijgen daarvoor een vergoeding.

Ouders hebben uiteraard de keuze of zij hun kinderen voor de TSO willen opgeven. Kiezen ouders ervoor hun kinderen tussen de middag op te halen, dan kunnen zij incidenteel gebruik maken van de TSO. Ouders die verder dan 3 km van school van school wonen, kunnen in aanmerking komen voor ‘de regeling afstandscriterium’ (hieronder beschreven).

Solidariteitsfonds TSO

Wanneer u als ouder(s) deze kosten niet kunt betalen is er de mogelijkheid gebruik te maken van een ‘solidariteitsfonds TSO’. Het criterium om daarvoor in aanmerking te komen is dat u een maximum gezinsinkomen hebt van 125% van het minimuminkomen te weten: € 1250,- netto per maand. Wilt u voor deze regeling in aanmerking komen, dan kunt u dat kenbaar maken in een schriftelijk bericht aan de directeur of in een persoonlijk gesprek met leerkracht Annelies Hazekamp. Zij vertolkt een adviesfunctie financiële bijdragen van ouders. (Deze hanteren we ook bij de ouderbijdrage.) Mochten er desondanks omstandigheden zijn die betaling moeilijk maken, dan kunt u dit aangeven bij de directeur. Er wordt zeker met u meegedacht en gezocht naar een oplossing.


Aanmeldingsformulier TSO


Van elk kind apart moet een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Stilzwijgend wordt dit elk jaar verlengd. Deze formulieren kunt u deponeren in de rode TSO brievenbus in de centrale ruimte.

Voor vragen of aanmelding als TSO-ouder kunt u zich richten tot de TSO-coördinator: tsosmaragd@home.nl