Buitenschoolse opvang

BSO Smaragd vindt het allereerst belangrijk om een gezellige, vertrouwde plek te zijn waar kinderen graag komen, of ze nu in de laagste groep of in de hogere groepen van het basisonderwijs zitten. Een plek waar ze zich veilig voelen en waar ze zich vrij kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en vrij kunnen spelen.

Hoe wij deze plek vorm geven, wordt bepaald vanuit een christelijke visie op kinderen en kinderopvang. In deze visie gaan we uit van de volgende vier basisprincipes:

-         Elk kind is waardevol
-         Elk kind is uniek
-         Elk kind heeft talenten
-         Elk kind heeft veiligheid nodig om zich te ontwikkelen

Door vanuit deze gedachten te handelen kan het welzijn van elk kind gestimuleerd worden en kan ieder kind tot zijn recht komen en zich ontwikkelen tot een zichzelf en zijn omgeving respecterend mens.

Een kind ontwikkelt zich door aangeboren aanleg, maar ook door wat hij in zijn omgeving meemaakt. Als een kind zijn eigen mogelijkheden en grenzen wil kunnen ontdekken, is er een omgeving nodig waar de sfeer de kinderen veiligheid en vertrouwen geeft.

Pedagogisch medewerkers vormen een belangrijk deel van deze omgeving. Wij vinden het daarom belangrijk dat het kind zich bij de pedagogisch medewerker(s) veilig en vertrouwd voelt. Een goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerker(s) vinden we essentieel om kinderen zich veilig te laten voelen.

Naast een sfeer van veiligheid en vertrouwen vinden we het belangrijk dat een kind zich gezien en gehoord weet, plezier heeft en de ruimte krijgt om zich op zijn/haar eigen manier te ontwikkelen. Kindparticipatie heeft daarom bij ons een grote plek.

CKO De Herberg is ervan overtuigd dat de Bijbel het woord van God is en dat Jezus Gods Zoon is. Wij geloven ook dat Jezus van ieder mens houdt en dus ook van ieder kind en dat dit ook aan kinderen verteld mag worden. Zo kunnen kinderen kennis maken met de liefde van God en Jezus. We zijn van mening dat een kind alleen Gods liefde kan leren kennen, als het kind ook werkelijk liefde ervaart van mensen om hem of haar heen. Daarom verwachten wij van de pedagogisch medewerker(s) dat zij de christelijke identiteit ten volle kunnen onderschrijven. Wij hopen dat de kinderen op de BSO de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die liefde willen leven. Zo wil CKO De Herberg proberen een steentje bij te dragen aan de christelijke opvoeding van jonge kinderen.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
Alice Bruinsma (pedagogisch medewerker)
BSO Smaragd
06-44558901
Bereikbaar; ma, di & do 13.00 - 18.30 uur

www.christelijkekinderopvang.nl
smaragd@christelijkekinderopvang.nl
Facebookpagina BSO Smaragd

Om uw kind aan te melden klikt u hier.

Voor tarieven klikt u hier.